.
Tegniese Datablad

 

BESKRYWING: Sanitasie, ontsmettingsmiddel, kiemdoder, virusdoder, swamdoder, seegrasdoder
AKTIEWE BESTANDELE: Dimetieididesielammoniumchloried
(met sinergetiese aktiveeringsmiddel)
CHEMIESE GROEP: KwatenÍre ammonium verbinging
(dubbelketting)
FORMULERING: Vloeibare konsentraat 250g/l aktiewe bestandele
KLEUR: Groen
AKTIWITIET: Aktief teen 'n baie wye reeks kieme, virusse, swamme en seegrasse.
TOEDIENINGSGRAAD: Verwys na gebruiksaanwysings
BIO-DEGRADASIE: Bio-degradeerbaar binne die aangewyse tydperk en is omgewingsvriendelik en geen nadelige oorblyfsels op oppervlaktes of in ondergrondse water nie
VERPAKKING: 10l wit plastiese kanne
EFFEK OP METALE: Korrosievas, nie-oxsiderend

L.W. Bevat nie formaldehied, fenol, jodium, aktiewe halogeen, kwik, koper of enige swaar of toksiese metale.


WAAROM JY TERMINATOR MOET GEBRUIK

Daar is wÍreldwye belangstelling oor die gebruik van landbou chemikaliŽ wat hoogs toksies en karsinogeniese, nie-bio-degradeerbare oorblyfsels bevat.

In die verlede is ontsmettingsmiddels wat die volgende aktiewe bestandele bevat, algemeen gebruik:-

1. Chloor verbindings

2. Formaldehied (formalien) verbindings

3. Koperbevattende verbindings

4. Enkelketting kwatenÍre ammonium verbingings

5. 'No Name' Ontsmettingsmiddels

Hierdie is ongeregistreerde, onvermelde, ongekwalifiseerde en onbepaalde produkte en is gewoonlik 'fly by night'. Hulle het geen of min experimentele agtergrond of getuigskrifte nie. Die aktiewe bestandele en konsentrasies asook voorsorgmaatreŽls word nie vermeld nie. Plase/fabrieke gebruik hulle teen eie risiko.

6. Dubbelketting kwatenÍre ammonium verbingings - TERMINATOR

Aansienlike navorsing in lande soos Duitsland, Frankryk, NoorweŽ, VSA en Suid Afrika het bevestig dat Dimetieididesielammoniumchloried met sinergetiese aktiveeringsmiddels die antwoord tot die dilemma van sukkessvolle sanitasie is.

Dit het die volgende voordele:-

LW In al die navorsing wat deur Infruitec, Stellenbosch, Suid Afrika uitgevoer is, het TERMINATOR uitgekom ver bo ander chloor verbindings wat voorheen gebruik was as algemene ontsmetingsmiddels en vir beheer van naoes-bederf.

Terug na bo


TERMINATOR - SIEKTEBEHEER

Dit is belangerik om siektebeheer vanaf 'n holistiese, voorkomings standpunt in die landboubedryf te benader. Om die bestaande vlakke van patogene te vernietig en om kruisbesmetting uit te skakel, behoort die volgende gereeld ontsmet te word:

Hande, klere, skoene (voetbaddens), houers, vullisblikke, sorteering/ verwerkingstafels, fabrieke, slagpale, pakhuis mure en vloere, masjienerie, gereedskap, diere se drinkwater, drinkpype en aansluitstukke. hokke, besproŽingspype en waar ook al kruisbesmetting kan plaasvind.

TERMINATOR is 'n volkome breŽ spektrum ontsmettingsmiddel
(Kiemdoder, virusdoder, swamdoder, seegrasdoder)

LD 50 dosis van 100% van die aktiewe bestandele:
rot (mondeliks 1200mg/kg (na 14 dae) 1.2g/kg van liggaamsgewig
akuut (mondeliks 1.800 mg/kg (na 24 uur) 1.8g/kg van liggaamsgewig

WAARSKUWINGS

In verdunde vorm vanaf 1:500 en op tot 1:10,000 is TERMINATOR skadeloos.

Terug na bo


TERMINATOR - AKTIWITIET

Dimetieididesielammoniumchloried en kwatenÍre ammonium verbingings het in die algemeen as hoogs effektief in die beheer van kieme, swamme, seegrasse, skimmel, gis en virusse in kontak situasies bewys. Dit sluit die volgende in:-

1.Corynebacterium spedonicum 1. Alternaria spp.
1.Xanthomonas campestris 1. Aspergillus spp.
1.Pseudomonas syringae 1. Bipolaris spp.
1.Botrytis cinerea 1. Cladosporum spp.
1.Fusarium oxysporum 1. Epicoccum spp.
1.Phytophthora cinnamomi 1. Fusarium spp.
1.Pythium spp. 1. Mucor spp.
1.Rhizoctonia solani 1. Penicillium spp.
1.Verticillium dahliae 1. Rhizopus spp.
1.Phytophthora spp 1. Ulocladium spp
2.Pseudomonas aeruginosa 2. Mycobacterium smegmatis .
2.Escherichia coli 2. Streptococcus faecalis
2.Staphlyococcus aureus  
3.Salmonella typhimurium 3. Erwinia spp.
4.Burkholderia solanacearum  
5.Nematodes  
6.Salmonella choleraesois 6. Proteus vulgaris
6.Serratia marcescens 6. Shigella flexineri
6.Klebsiella spp. 6. Herspes simplex virus
6.Adeno virus 6. Vaccinia
Groen, geel en swart seegrasse  
Skimmel en gis  

LW TERMINATOR moet nie mondeliks geneem word nie behalwe in die sanitasie van drinkwater.

Verw:
Infruitec, Stellenbosch
Institute Pasteur de Lyon
No. 1483 7/10/82
Institute of Japanese Poultry Science, Nippon Kakingaku Shi
Agricultural Research Council, RSA
16/10/96
Dept of Agriculture, Plant Quarantine Station, Stellenbosch, RSA
(Hemictoliophora ripa)
State of North Caroline, USA, http/www/doa.state.nc......

Terug na bo


LANDBOUKUNDIGE TOEPASSINGS

LW Oppervlaktes wat behandel word moet ten minste 5 minute lank nat gehou word. TERMINATOR is aktief so lank as die omgewing nat gehou word. Konsentrasie word verminder in die sanitasie proses. Moet nie onverdun gebruik word nie.

AANWENDING Konsentrasie Nat kontak tydperk
Algemene ontsmettingsmiddel:

Kiemdoder, virusdoder, swamdoder, seegrasdoder

Was van hande, vloere, mure, sorteeringstafels, masjienerie, gereedskap, handskoene, klere, ens.

Spuit, skrop of dip

1:1,250 5 min.
Skoonmaak van gebruikte potte, saailing bakke en gereedskap

Dip

1:1,250 8 u.
Voetbaddens: Lae besmettingsfaktor

HoŽ besmettingsfaktor

1:1,250 5 min.
Stiggies, rushout, voortplantings en ent gereedskap

Dip en verseŽl

1:1,250 30 min.
Saad : Groter saad moet in poreuse sakkies geplaas word en gedip.

: Baie klein saad moet ingewater

Verenigbaar met molybdenum verbindings

1:1,250 30 min.
Saadbedding besproeÔng (voorbehoedend):

Vlakke van besoedeling moet bevestig word vir koste effektiewe behandeling. di. kraanwater, skoon boorgat water, dam water, fontein water

Besoedelde oppervlak water

1:50,000


1:10,000

N/A


N/A

BesproeÔngs pype toegestop of gedeeltelik toegestop met hoŽ vlakke van seegras

Behandel houertenk / opgaardam of voeg by sisteem so gereeld as nodig

1:1,000 2 u.
Broeikas bevogtigers, verdampers, vogsproeier Bevog so gereeld as nodig, verkieslik in die aand en vroeŽ oggende om oormatige inhalasie te vermy. 1:2,000 N/A
Plantsproei : swamdoder, kiemdoder,

Anti-patogeen

1:1,500 5 min.
Naoes bederf beheer van alle groente en vrugte Deurweek, dip of sproei

Ref. Infruitec

1:1,250 6 min.
Gesnyde blomme:

Plaas stamme in baddens met die oplossing so gou as moontlik na oes

1:4,000 15min.
Beheer van termiete:

Die produk is doeltreffend teen termiet aanvalle op Pinus radiata (dennebome). Suksesvolle navorsing is in Australia gedoen met Mastotermis spp en Coptotermis spp van termiete

  2-4 kg/m3
Nematode 0.0486 N/A
Hout preserveermiddel - word wydliks in die VSA gebruik    
Veeartse aanwendings Verdunning Nat kontak tydperk
Algemene ontsmettingsmiddel

Kiemdoder, virusdoder, swamdoder, seegrasdoder

Was van hande, vloere, mure, sorteeringstafels, masjienerie, gereedskap, handskoene, klere, ens.

1:1,250 5 min.
Voetbaddens: Lae besmettingsfaktor

HoŽ besmettingsfaktor

1:1,250

1:500

5 min.
Drinkwater sisteme, drinkpype, aansluitstukke, bakke, voerbakke, ens.

Eerst eenmalige toediening van hoŽ besmettingsvlakke - speol met water na toediening. Een keer elke 7-10 dae.

1:500 N/A
Drinkwater voorbehoedend. Noodsaaklik waar algehele patologiese telling meer as normale of aanvarbare vlakke is 1:2,000 to

1:25,000

N/A
Livestock pens (volstruis, pluimvee)

Deurweek of spuit areas en alle ander raakpunte (heinings, hekke, ens.) teen 2-4 liter/m3 voor gebruik

1:500 N/A
Broeiplekke ontsmetting, broeikasse, gereedskap Spuit en skrop 1:500 5 mins
Volstruiseiers : was en skrop 1:1,250 N/A
Slagpale, voedselverwerkingsfabrieke

'n Algehele ontsmettingsmiddel: was/skrop/spuit

1:1,000 5 min.
Melkery melk toerusting. Was van uier en aansluitstukke. (oorals waar enkelketting kwatenÍre ammonium verbingings voorheen gebruik was) Nie nodig om uit te spoel 1:1,250 5 min.
Vrotpootjie. Soos voorgeskryf 1:1,000 5 min.

 

Algemene ontsmetting Verdunning Nat kontak tydperk
Slagpale, voedsel fabrieke, vleis en vis verwerkers, groente verwerkers, skole, hospitale, veeartse, hotels (kombuise), restaurante, gimnasium/sportklub, waskamers, water tenke, algemene huishoudelike (skaafplekke, vratjies, swamagtige dermatitis). Algemene ontsmettingsmiddel en patogeen beheer.

Afhangend van vlak van besmetting

1:500/ 1:1,250  

Terug na bo