'n Sanitasieoplossing vir vaste oppervlak ontsmetting
en die beheer van naoes-bederf op appels en pere.

Aktiewe bestandeel:
dimetieididesielammoniumchloried
(kwatenÍre ammonium verbinding)
250 g/L


HACCP-audited/geouditeer
IPM coded/gekodeer

GEREGISTREER EN GEFORMULEER DEUR:
Agricultural Protection Systems CC
Reg. No. CK 94/33103/23

WAARSKUWINGS

  • Alhoewel hierdie middel omvattend onder 'n groot verskeidenheid toestande getoets is, waarborg die registrasiehouer nie dat dit onder alle toestande doeltreffend sal wees nie aangesien die werking en effek daarvan beinvloed kan word deur faktore soos abnormale klimaats- en bergings toestande; kwaliteit van verdunningawater, verenigbaarheid met ander stowwe wat nie op die etiket aangedui is nie en die voorkoms van weerstand van die siekte teen die betrokke middel sowel as die metode, tyd en akkuraatheid van toediening. Verder aanvaar die registrasiehouer nie verantwoordelikheid vir skade aan gewasse, plantegroei, die omgewing of vir nadelige eftek op mens of dier of vir 'n gebrek aan prestasie van die betrokke middel as gevolg van die versuim van die gebruiker om etiketaanwysings na te kom of as gevolg van die ontstsan van toestande wat nie kragtens die registrasie voorsien kon word nie. Raadpleeg die verskaffer in die geval van enige onsekerheid.

VOORSORGMAATREňLS

VERNIETIGING VAN AFVALOPLOSSING

MOET NIE DIREK IN RIVIERE OF STROME STORT NIE.

VERVANG VAN OPLOSSING

Die TERMINATOR oplossing moet daagliks, of indien dit besoedel word as gevolg van vuil vrugte, vervang word. Spoel tenk deeglik uit voordat hervul word.

ONDERHOUD VAN OPLOSSINGSTERKTE

Die TERMINATOR oplossing moet ten minste twee keer per dag getoets word om te verseker dat die konsentrasie bly op die korrekte effektiewe vlak. 'n Toetsstel, om die oplossing sterkte te toets, is beskikbaar. Gebruiksinstruksies word in die stel voorsien.

VERENIGBAARHEID

MOET NIE TERMINATOR MET ENIGE ANDER CHEMIKALIEň MENG NIE.

MENGINSTRUKSIES

Gebruik net skoon water. Verseker dat voldoende roering gedurend meng en gebruik plaasvind. Meng en gebruik onmiddelik. MOET NIE DIE MENGSEL VIR ENIGE TYDSDUUR LAAT OORSTAAN NIE. (Die mengsel moet gebruik word dieselfde dag wat dit gemeng is)

GEBRUIKSAANWYSINGS: GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI.

1. VASTE OPPERVLAKONTSMETTING

DOELWIT Dosis Opmerkings
ONTSMETTING VAN VASTE OPPERVLAKKE: Vir gebruik in pakstore, op stoor kiste, sorteer- tafels, snoeisakÍre, ens.

80 ml/100L water

Voor toediening moet die oppervlak skoongemaak word en met skoon water afgespoel word. Die TERMINATOR oplossing word toegedien deur te spuit,doop of met 'n lap aan te vee. MOET NIE AFSPOEL NIE. Die natperiodes moet Ianger as 10 minute duur vir maksimum patogeen-vernietiging.

2. BEHEER VAN NAOES DEBERF

GEWAS/SIEKIE Dosis Opmerkings
APPELS EN PERE: Vir die beheer van na-oes bederf veroorsaak deur Penicillium expansum

80 ml/100L water

(200 dpm)

Behandel na-oes of na gewone atmosfeer (G.A.) opberging. NIE vir gebruik na beheerde atmosfeer (B.A.) opberging nie. Dompel of drenk vrugte in die TERMINATOR oplossing. Die natperiodes moet langer as 10 minute duur vir maksimum patogeen-vernietiging